Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

MyOrganizer general

Showing 93 of 124

extra status bij dagnota's voor taken waarbij de actie bij het contact ligt: bvb patient moet nog terugbellen. "opvolging contact"

No description provided
Guest 3 months ago in MyOrganizer general 0

Bij blokkeren van de dag niet alle velden om de 5 minuten weergeven, maar 1 blokje met bijvoorbeeld "dag geblokkeerd" of zelf aan te vullen reden vrij tekstveld

No description provided
Yasmine Standaert 11 months ago in MyOrganizer general 0

Aanduiden dat twee patienten samen horen en komen op 1 afspraak

Als twee of meer personen samen komen, zetten wij een haakje voor de naam. Als we nu bv ergens een koppel hebben dat normaal gezien één keer per jaar een afspraak heeft en er staan haakjes voor hun naam en één van hen moet echter eens vroeger kome...
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

Grijze tekst kleuren in MyOrganizer volledig zwart maken ipv grijs

Er is te weinig contrast nu
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

Merge functionaliteit voor het mergen van patienten en contacten

Merge functionaliteit voor het mergen of samenvoegenvan patienten en contacten
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 1

Vakantie periode sneller en makkelijker toevoegen en visualiseren in kalender

No description provided
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

bij afspraak boeken voor een patient, ook onmiddellijk toekomstige afspraken van die patient tonen.

Is het mogelijk een optie toe te voegen als er een afspraak gepland wordt melding te krijgen van andere toekomstige afspraken. Dit omdat er soms ptn zijn die bellen voor dringende afspraak die ingepland worden maar die eigenlijk al een afspraak he...
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

Aanpasbare bevestigingstekst per label en afspraaktype

Per label en afspraaktype zou er de mogelijkheid moeten bestaan om een aparte tekst te definieren die dan mee in de bevestigings teksten zou moeten staan. Ook in de online boekingsmodule zou dan deze teksten ook toegevoegd moeten worden in de beve...
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 1

Bij verwijderen van afspraak ook melding naar patient kunnen sturen

No description provided
Michael Keymolen about 1 year ago in MyOrganizer general 0

Emailadres onmiddellijk tonen bij overzicht en mogelijkheid tot kopieren of mailen

als bij een contact een emailadres gekend is, zou dit bij de dagnota kunnen staan naast het telnr? als klant iets moet mailen naar patient kan men dit onmiddellijk zien zonder nog es extra naar het contact te moeten gaan,. er wordt meer en meer ge...
Michael Keymolen about 1 year ago in MyOrganizer general 0