Skip to Main Content
MyOrganizer
Categories MyOrganizer general
Created by Yasmine Standaert
Created on Mar 14, 2023

Bij blokkeren van de dag niet alle velden om de 5 minuten weergeven, maar 1 blokje met bijvoorbeeld "dag geblokkeerd" of zelf aan te vullen reden vrij tekstveld

No description provided
  • Attach files