Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

MyOrganizer general

Showing 94 of 125

Meldingen inschakelen voor dagnota's/notities

In onze praktijk wordt de mogelijkheid in MyOrganizer om per patiënt notities te maken zeer veel gebruikt. Ons secretariaat dat via deze weg vragen stelt en herinneringen stuurt krijgt ook voor al deze patiënten vaak berichten terug. Zij moeten op...
Yasmine Standaert 3 months ago in MyOrganizer general 0

een optie om verwijderde nota's makkelijker terug te vinden

momenteel kunnen we verwijderde nota's zeer moeilijk terugvinden. Meestal kan het teruggevonden worden door een woord die in de nota stond te gebruiken in de zoekbalk. Het zou makkelijker zijn als er een optie is waar we alle verwijderde nota's va...
elise tricarico 6 months ago in MyOrganizer general 0

SMS naar patiënt versturen om 15' vroeger aanwezig te zijn dan de geplande afspraak

Afhankelijk van welk type afspraak de patiënt heeft, rekenen wij 15 of 30 minuten. De afspraken die ik inboek op 30' kunnen online door de patiënten thuis niet overboekt worden. Die kan ik enkel in de agenda zelf overboeken. Het zou dus handig zij...
Guest about 1 month ago in MyOrganizer general 0

Einddatum kunnen instellen bij afwisselende weekschema's

Het zou handig kunnen zijn als men ook voor afwisselende weekschema's een einddatum kan instellen
Michael Keymolen over 1 year ago in MyOrganizer general 2

Een afwisselend schema (met meerdere blokken) ook met einddatum kunnen toevoegen

Als in MyOrganizer een afwisselend schema gekend is met dus meerdere blokken die zich afwisselen, dan is het niet mogelijk deze op een bepaalde datum te laten eindigen. Het is namelijk niet mogelijk een afwisselend schema naar "individueel" te ver...
Yasmine Standaert 3 months ago in MyOrganizer general 0

Duidelijk aangeven in het maandoverzicht wanneer een dag extra wordt gewerkt

Het zou handig zijn in het maandoverzicht in 1 oogopslag te zien wanneer je dagen extra werkt (bovenop je standaard schema). Nu zijn enkel de dagen dat je verlof neemt duidelijk aangegeven (gearceerde balkjes).
Guest 3 months ago in MyOrganizer general 0

Synchronisatie ringphone agenda met google agenda via ical

Agenda kunnen laten synchroniseren met google.. 1 way, two way
Guest over 1 year ago in MyOrganizer general 0 Planned

Kopieren van een dagindeling

Hoe kunnen we een dagindeling kopieren van de ene dag na de andere dag los van het weekschema
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0 Planned

Dagnotitie aanmaken voor een andere agenda (van collega)

Het zou praktisch zijn indien je gemakkelijk een geplaatste dagnotitie zou kunnen linken aan een andere agenda. Nu wordt die vaak geplaatst in mijn ene agenda en moet eigenlijk in de andere staan.
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 1

Dagnota bewerken na het plaatsen

Verzoek van onze nieuwkomer Sihame, mogelijkheid om dagnota nog aan te passen na het plaatsen bij de klant ( typfouten, extra info toevoegen, ... )
elise tricarico 6 months ago in MyOrganizer general 0