Skip to Main Content
MyOrganizer
Categories MyOrganizer general
Created by Michael Keymolen
Created on May 4, 2022

Tijdsblokken en uren op gelijke hoogte zetten bij meerdere agenda's naast elkaar

Is er een mogelijkheid dat de uren op gelijke hoogte staan wanneer we al onze artsen naast elkaar zetten? Zodat we een beter overzicht hebben? en / of dat het blokje groter is naarmate de duur van de afspraak? Dus op zelfde lijn allemaal

  • Attach files
  • +5