Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

FILTER BY CATEGORY

All ideas

Showing 115 of 115

Bij blokkeren van de dag niet alle velden om de 5 minuten weergeven, maar 1 blokje met bijvoorbeeld "dag geblokkeerd" of zelf aan te vullen reden vrij tekstveld

No description provided
Yasmine Standaert 11 days ago in MyOrganizer general 0

Makkelijk kunnen switchen om een dagnotitie voor één dokter in te geven

Wij hebben 3 artsen in de praktijk. Wij communiceren vanuit het secretariaat vaak via dagnotities. Mijn agenda is ingedeeld zodat ik de agenda's van de 3 artsen ineens zie, maar als ik een dagnotitie naar één van hen wil sturen, moet ik zorgen dat...
Guest 10 days ago in Telesecretary 0

Bij kopiëren consult, adres en bericht niet meekopiëren

Berichten worden op vandaag meegekopieerd indien een vervolgconsult wordt ingepland. Bij huisbezoeken is dit hinderlijk omdat de artsen vaak zelf een nieuwe afspraak vastleggen iom de patiënt. Op een klein gsm scherm is dit vaak niet eenvoudig. Oo...
Guest 10 days ago in Telesecretary 0

Een reden aangeven waarom een patiënt verwijderd wordt (+ dit weergeven in de historiek)

No description provided
Yasmine Standaert 11 days ago in MyOrganizer general 0

Voorbereidingstijd aanduiden

Patiënten krijgen het aangeduide uur van de afspraak vermeld in hun herinneringssms. Ik vermeld hier al aan de patiënten dat ze wat vroeger mogen komen voor bijvoorbeeld druppels, testen, ... Toch blijven ze op het uur dat in de sms staat komen of...
Guest 12 days ago in MyOrganizer general 0

Einddatum kunnen instellen bij afwisselende weekschema's

Het zou handig kunnen zijn als men ook voor afwisselende weekschema's een einddatum kan instellen
Michael Keymolen 5 months ago in MyOrganizer general 2

Synchronisatie ringphone agenda met google agenda.

Agenda kunnen laten synchroniseren met google.. 1 way, two way
Guest 4 months ago in MyOrganizer general 0

Bij verwijderen van afspraak ook melding naar patient kunnen sturen

No description provided
Michael Keymolen about 1 month ago in MyOrganizer general 0

Via bel icon ook SMS herinnering kunnen versturen

Via het belicon op een afspraak kan men nu een email herinnering versturen, maar nog geen SMS herinnering. Dit zou ook mogelijk moeten zijn
Michael Keymolen 6 months ago in MyOrganizer general 0

Kopieren van een dagindeling

Hoe kunnen we een dagindeling kopieren van de ene dag na de andere dag los van het weekschema
Michael Keymolen 11 months ago in MyOrganizer general 0