Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

All ideas

Showing 124 of 124

Meldingen inschakelen voor dagnota's/notities

In onze praktijk wordt de mogelijkheid in MyOrganizer om per patiënt notities te maken zeer veel gebruikt. Ons secretariaat dat via deze weg vragen stelt en herinneringen stuurt krijgt ook voor al deze patiënten vaak berichten terug. Zij moeten op...
Yasmine Standaert 28 days ago in MyOrganizer general 0

een optie om verwijderde nota's makkelijker terug te vinden

momenteel kunnen we verwijderde nota's zeer moeilijk terugvinden. Meestal kan het teruggevonden worden door een woord die in de nota stond te gebruiken in de zoekbalk. Het zou makkelijker zijn als er een optie is waar we alle verwijderde nota's va...
elise tricarico 4 months ago in MyOrganizer general 0

Enkel online boeken mogelijk indien patientenstop en actief dossier

Indien careconnect integratie actief is: Men zou bij patientenstop online enkel mogen kunnen boeken indien: actief dossier bij careconnect
Michael Keymolen about 1 year ago in Online bookings widget 0 Planned

Einddatum kunnen instellen bij afwisselende weekschema's

Het zou handig kunnen zijn als men ook voor afwisselende weekschema's een einddatum kan instellen
Michael Keymolen over 1 year ago in MyOrganizer general 2

Protocollen zouden per taal ingesteld en getoond moeten kunnen worden

het zou de protocollen in het nederlands moeten tonen voor nederlandse operatoren en in het frans voor franse operatoren, met ernaast een optie dat je ook die van een andere taal kan selecteren
Michael Keymolen 5 months ago in Telesecretary 0

Bij de online boeking de vertegenwoordiger widget opties apart instelbaar maken van patiënten

Ik wou even informeren of er reeds een oplossing is voor de afspraken voor de vertegenwoordigers zodat deze langer vooraf inboekbaar zijn (bv tot 1 jaar of 9 maand) als voor patiënten (3 maand). Daarnaast gaf ik reeds even door dat bij het aanvink...
Yasmine Standaert about 1 month ago in Online bookings widget 0

Een afwisselend schema (met meerdere blokken) ook met einddatum kunnen toevoegen

Als in MyOrganizer een afwisselend schema gekend is met dus meerdere blokken die zich afwisselen, dan is het niet mogelijk deze op een bepaalde datum te laten eindigen. Het is namelijk niet mogelijk een afwisselend schema naar "individueel" te ver...
Yasmine Standaert about 1 month ago in MyOrganizer general 0

Duidelijk aangeven in het maandoverzicht wanneer een dag extra wordt gewerkt

Het zou handig zijn in het maandoverzicht in 1 oogopslag te zien wanneer je dagen extra werkt (bovenop je standaard schema). Nu zijn enkel de dagen dat je verlof neemt duidelijk aangegeven (gearceerde balkjes).
Guest about 1 month ago in MyOrganizer general 0

Synchronisatie ringphone agenda met google agenda via ical

Agenda kunnen laten synchroniseren met google.. 1 way, two way
Guest over 1 year ago in MyOrganizer general 0 Planned

Kopieren van een dagindeling

Hoe kunnen we een dagindeling kopieren van de ene dag na de andere dag los van het weekschema
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0 Planned