Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

FILTER BY CATEGORY

All ideas

Showing 120 of 120

Een reden aangeven waarom een patiënt verwijderd wordt (+ dit weergeven in de historiek)

No description provided
Yasmine Standaert 9 months ago in MyOrganizer general 0

Voorbereidingstijd aanduiden

Patiënten krijgen het aangeduide uur van de afspraak vermeld in hun herinneringssms. Ik vermeld hier al aan de patiënten dat ze wat vroeger mogen komen voor bijvoorbeeld druppels, testen, ... Toch blijven ze op het uur dat in de sms staat komen of...
Guest 9 months ago in MyOrganizer general 0

Kunnen zoeken in verzonden emails en reminders

Het zou handig zijn om in het email overzicht te kunnen zoeken op verzonden emails en reminders.
Michael Keymolen 10 months ago in MyOrganizer general 0

Afspraakblokken in volledige kleur

is het mogelijk om de afspraken volledige in kleur te zetten (gans het balkje) en niet alleen vooraan een streepje
Guest over 1 year ago in MyOrganizer general 0

Waarschuwingen op patienten zetten

Beste is het mogelijk een nota in het contact te zetten zonder dat de patiënt dit ziet als ze online boeken bv slechte betaler , afspraak niet nakomen?
Michael Keymolen over 1 year ago in MyOrganizer general 0

Online boeking: eerst selectie van afspraaktype, nadien gegevens invullen

Gelieve de interface zo in te stellen dat indien er keuze is uit meerdere afspraaktypes, men eerst het afspraaktype moet aanduiden en pas nadien de gegevens moet invullen.
Michael Keymolen over 1 year ago in Online bookings widget 0

Extra werk vakantie toevoegen via plusje in weekweergave

Extra werk vakantie toevoegen via plusje in weekweergave
Michael Keymolen over 1 year ago in MyOrganizer general 0

Cursor op naam bij aanmaak afspraak

Per dokter kunnen instellen dat bij het maken van een afspraak, de cursor eerst op de naam komt in plaats van de geboortedatum.
Michael Keymolen over 1 year ago in MyOrganizer general 0

Adresvelden ook in online boekingsmodule beschikbaar kunnen maken

Er zou een optie moeten komen waarbij we het adres veld online beschikbaar kunnen maken en al dan niet verplicht.
Michael Keymolen over 1 year ago in Online bookings widget 0

In het dagoverzicht zien of herinneringen werden verzonden

Onmiddellijk in het afsprakenoverzicht zien of herinneringen verzonden werden voor deze afspraak. Nu kan dit enkel door door te klikken via het detail scherm.
Michael Keymolen over 1 year ago in MyOrganizer general 0