Skip to Main Content
MyOrganizer
Categories MyOrganizer general
Created by Michael Keymolen
Created on May 4, 2022

Mailicon toevoegen aan afsprakenoverzicht

Indien er een mailadres bestaat voor de patient, zou een mailicon toegevoegd moeten worden aan het afsprakenoverzicht om zo onmiddellijk de patient te kunnen mailen.

  • Attach files