Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

MyOrganizer general

Showing 93 of 124

Rijksregisternr verplicht veld kunnen maken naar voorkeur (ook online)

Rijksregisternr verplicht veld kunnen maken naar voorkeur (ook online)
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general / Online bookings widget 0

Melding tonen als patient al boeking op dezelfde dag gemaakt heeft en eventueel zelfs kunnen blokkeren

Dokter vraagt of dubbele boekingen op zelfde dag kunnen tegengehouden worden, gebeurt vaker dat ptn 2x op 1 dag boeken
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

Ical link maken zodat men kan abonneren op MyOrganizer agenda vanuit ander agendasysteem

Enige tijd geleden was er sprake van aanpassingen en verbeteringen die nog op komst waren met de myOrganizer. Hiertoe behoorde opnieuw de optie om met iCal opnieuw te kunnen abonneren op de ringhone agenda (de my Organiser variant).Dan kunnen we i...
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

Schoolvakanties en feestdagen in jaaroverzicht weergeven

Het is nu niet duidelijk in het jaaroverzicht wat schoolvakanties en feestdagen zijn.
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

Zoekresultaten zouden eerste de resultaten van de ingelogde agenda moeten tonen

Zoekresultaten zouden eerste de resultaten van de ingelogde agenda moeten tonen en dan pas de andere dokters
Michael Keymolen almost 2 years ago in MyOrganizer general 0

Een reden aangeven waarom een patiënt verwijderd wordt (+ dit weergeven in de historiek)

No description provided
Yasmine Standaert 11 months ago in MyOrganizer general 0

Voorbereidingstijd aanduiden

Patiënten krijgen het aangeduide uur van de afspraak vermeld in hun herinneringssms. Ik vermeld hier al aan de patiënten dat ze wat vroeger mogen komen voor bijvoorbeeld druppels, testen, ... Toch blijven ze op het uur dat in de sms staat komen of...
Guest 11 months ago in MyOrganizer general 0

Kunnen zoeken in verzonden emails en reminders

Het zou handig zijn om in het email overzicht te kunnen zoeken op verzonden emails en reminders.
Michael Keymolen about 1 year ago in MyOrganizer general 0

dagnota kunnen aanpassen bij bvb schrijffouten

het zou handig zijn om een dagnota aan te kunnen passen bij bvb schrijffouten. achterliggend historiek bijhouden van aanpassingen kan ook nuttig zijn in geval van discussies
Michael Keymolen about 1 year ago in MyOrganizer general 0

bij het maken van een dagnota vanaf een afspraak ook de notitie automatisch invullen

No description provided
Michael Keymolen about 1 year ago in MyOrganizer general 0