Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

MyOrganizer general

Showing 94 of 126

Externe locatie afhankelijk van afspraak mee uitprinten

is het mogelijk om het adres van de externe locatie mee op de uitprint te laten komen wanneer vanuit de gemaakte afspraak op print geklikt wordt?
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general 0

Etiket kunnen printen van patiëntengegevens

Graag vraag ik na of we via Ringphone etiketten met patiëntengegevens kunnen printen, hebben jullie deze extra functie? Het is zo dat onze specialisten Gynaecologie vragende partij zijn om bij aanmelding in de praktijk etiketten te laten printen m...
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general 0

Alle landen van Europa toevoegen aan selectie prefix telefoonnummers

No description provided
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general 0

Rijksregisternr verplicht veld kunnen maken naar voorkeur (ook online)

Rijksregisternr verplicht veld kunnen maken naar voorkeur (ook online)
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general / Online bookings widget 0

Melding tonen als patient al boeking op dezelfde dag gemaakt heeft en eventueel zelfs kunnen blokkeren

Dokter vraagt of dubbele boekingen op zelfde dag kunnen tegengehouden worden, gebeurt vaker dat ptn 2x op 1 dag boeken
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general 0

Ical link maken zodat men kan abonneren op MyOrganizer agenda vanuit ander agendasysteem

Enige tijd geleden was er sprake van aanpassingen en verbeteringen die nog op komst waren met de myOrganizer. Hiertoe behoorde opnieuw de optie om met iCal opnieuw te kunnen abonneren op de ringhone agenda (de my Organiser variant).Dan kunnen we i...
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general 0

Schoolvakanties en feestdagen in jaaroverzicht weergeven

Het is nu niet duidelijk in het jaaroverzicht wat schoolvakanties en feestdagen zijn.
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general 0

Zoekresultaten zouden eerste de resultaten van de ingelogde agenda moeten tonen

Zoekresultaten zouden eerste de resultaten van de ingelogde agenda moeten tonen en dan pas de andere dokters
Michael Keymolen about 2 years ago in MyOrganizer general 0

Taal patient kunnen aanduiden via afsprakenscherm

No description provided
Michael Keymolen about 1 year ago in MyOrganizer general 0

Een reden aangeven waarom een patiënt verwijderd wordt (+ dit weergeven in de historiek)

No description provided
Yasmine Standaert over 1 year ago in MyOrganizer general 0