Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

MyOrganizer general

Showing 94 of 126

Telefoonnummer toevoegen aan externe locatie

Nu is er geen mogelijkheid om een telefoonnummer toe te voegen aan een externe locatie, er zijn artsen die voor elke praktijk een ander telefoonnummer gebruiken maar wel de zelfde agenda en er kan geen telefoonnummer per locatie gekoppeld worden. Mvg
Guest 2 days ago in MyOrganizer general 0

een mail versturen naar al je contacten

Als je bepaalde informatie wil delen met al je patiënten via mail, dan moet dit mogelijk zijn om al je patiënten aan te duiden.
Guest about 1 month ago in MyOrganizer general 0

Arcering van vakantievakjes

Als het secretariaat van agenda wisselt naar een andere dokter blijven de vakantiedagen (die gearceerd zijn) staan van de vorige agenda. Kunnen de gearceerde vakantiedagen mee veranderen per agenda?
Guest 2 months ago in MyOrganizer general 0

Meldingen inschakelen voor dagnota's/notities, ook bij reacties

In onze praktijk wordt de mogelijkheid in MyOrganizer om per patiënt notities te maken zeer veel gebruikt. Ons secretariaat dat via deze weg vragen stelt en herinneringen stuurt krijgt ook voor al deze patiënten vaak berichten terug. Zij moeten op...
Yasmine Standaert 6 months ago in MyOrganizer general 3

Duidelijk aangeven in het maandoverzicht wanneer een dag extra wordt gewerkt

Het zou handig zijn in het maandoverzicht in 1 oogopslag te zien wanneer je dagen extra werkt (bovenop je standaard schema). Nu zijn enkel de dagen dat je verlof neemt duidelijk aangegeven (gearceerde balkjes).
Guest 6 months ago in MyOrganizer general 0

extra status bij dagnota's voor taken waarbij de actie bij het contact ligt: bvb patient moet nog terugbellen. "opvolging contact"

No description provided
Guest 8 months ago in MyOrganizer general 0

Dagnota bewerken na het plaatsen

Verzoek van onze nieuwkomer Sihame, mogelijkheid om dagnota nog aan te passen na het plaatsen bij de klant ( typfouten, extra info toevoegen, ... )
elise tricarico 9 months ago in MyOrganizer general 0

een optie om verwijderde nota's makkelijker terug te vinden

momenteel kunnen we verwijderde nota's zeer moeilijk terugvinden. Meestal kan het teruggevonden worden door een woord die in de nota stond te gebruiken in de zoekbalk. Het zou makkelijker zijn als er een optie is waar we alle verwijderde nota's va...
elise tricarico 9 months ago in MyOrganizer general 0

Omgekeerde werking bij opslaan dagnotitie

Via instelling het mogelijk maken voor de omgekeerde redenering bij opslaan dagnota. Standaard dagnotitie op een dag pinnen - nu niet aan een dag gepind
Guest about 1 year ago in MyOrganizer general 0

Taal patient kunnen aanduiden via afsprakenscherm

No description provided
Michael Keymolen about 1 year ago in MyOrganizer general 0