Skip to Main Content
MyOrganizer
ADD A NEW IDEA

MyOrganizer general

Showing 93 of 124

Meldingen inschakelen voor dagnota's/notities

In onze praktijk wordt de mogelijkheid in MyOrganizer om per patiënt notities te maken zeer veel gebruikt. Ons secretariaat dat via deze weg vragen stelt en herinneringen stuurt krijgt ook voor al deze patiënten vaak berichten terug. Zij moeten op...
Yasmine Standaert 28 days ago in MyOrganizer general 0

Een afwisselend schema (met meerdere blokken) ook met einddatum kunnen toevoegen

Als in MyOrganizer een afwisselend schema gekend is met dus meerdere blokken die zich afwisselen, dan is het niet mogelijk deze op een bepaalde datum te laten eindigen. Het is namelijk niet mogelijk een afwisselend schema naar "individueel" te ver...
Yasmine Standaert about 1 month ago in MyOrganizer general 0

Duidelijk aangeven in het maandoverzicht wanneer een dag extra wordt gewerkt

Het zou handig zijn in het maandoverzicht in 1 oogopslag te zien wanneer je dagen extra werkt (bovenop je standaard schema). Nu zijn enkel de dagen dat je verlof neemt duidelijk aangegeven (gearceerde balkjes).
Guest about 1 month ago in MyOrganizer general 0

extra status bij dagnota's voor taken waarbij de actie bij het contact ligt: bvb patient moet nog terugbellen. "opvolging contact"

No description provided
Guest 3 months ago in MyOrganizer general 0

Dagnota bewerken na het plaatsen

Verzoek van onze nieuwkomer Sihame, mogelijkheid om dagnota nog aan te passen na het plaatsen bij de klant ( typfouten, extra info toevoegen, ... )
elise tricarico 4 months ago in MyOrganizer general 0

een optie om verwijderde nota's makkelijker terug te vinden

momenteel kunnen we verwijderde nota's zeer moeilijk terugvinden. Meestal kan het teruggevonden worden door een woord die in de nota stond te gebruiken in de zoekbalk. Het zou makkelijker zijn als er een optie is waar we alle verwijderde nota's va...
elise tricarico 4 months ago in MyOrganizer general 0

Omgekeerde werking bij opslaan dagnotitie

Via instelling het mogelijk maken voor de omgekeerde redenering bij opslaan dagnota. Standaard dagnotitie op een dag pinnen - nu niet aan een dag gepind
Guest 8 months ago in MyOrganizer general 0

Taal patient kunnen aanduiden via afsprakenscherm

No description provided
Michael Keymolen 9 months ago in MyOrganizer general 0

Bij blokkeren van de dag niet alle velden om de 5 minuten weergeven, maar 1 blokje met bijvoorbeeld "dag geblokkeerd" of zelf aan te vullen reden vrij tekstveld

No description provided
Yasmine Standaert 11 months ago in MyOrganizer general 0

Een reden aangeven waarom een patiënt verwijderd wordt (+ dit weergeven in de historiek)

No description provided
Yasmine Standaert 11 months ago in MyOrganizer general 0