Skip to Main Content
MyOrganizer
Categories MyOrganizer general
Created by Guest
Created on May 7, 2024

Arcering van vakantievakjes

Als het secretariaat van agenda wisselt naar een andere dokter blijven de vakantiedagen (die gearceerd zijn) staan van de vorige agenda. Kunnen de gearceerde vakantiedagen mee veranderen per agenda?

  • Attach files