Skip to Main Content
MyOrganizer
Status Planned
Categories MyOrganizer general
Created by Yasmine Standaert
Created on Jan 10, 2024
Merged idea

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit MYORG-I-105 Einddatum kunnen instellen bij afwisselende weekschema's.

Een afwisselend schema (met meerdere blokken) ook met einddatum kunnen toevoegen Merged

Als in MyOrganizer een afwisselend schema gekend is met dus meerdere blokken die zich afwisselen, dan is het niet mogelijk deze op een bepaalde datum te laten eindigen. Het is namelijk niet mogelijk een afwisselend schema naar "individueel" te veranderen.