Skip to Main Content
MyOrganizer
Categories Telesecretary
Created by Guest
Created on Mar 15, 2023
Merged idea

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit MYORG-I-33 Dagnotitie aanmaken voor een andere agenda (van collega).

Makkelijk kunnen switchen om een dagnotitie voor één dokter in te geven Merged

Wij hebben 3 artsen in de praktijk. Wij communiceren vanuit het secretariaat vaak via dagnotities. Mijn agenda is ingedeeld zodat ik de agenda's van de 3 artsen ineens zie, maar als ik een dagnotitie naar één van hen wil sturen, moet ik zorgen dat ik eerst switch naar de agenda van die ene arts. Bijkomend is er een mogelijkheid om de dagnotitie naar alle artsen ineens te sturen?