Skip to Main Content
MyOrganizer
Status Shipped
Categories MyOrganizer general
Created by Michael Keymolen
Created on Oct 4, 2022

Via bel icon ook SMS herinnering kunnen versturen

Via het belicon op een afspraak kan men nu een email herinnering versturen, maar nog geen SMS herinnering. Dit zou ook mogelijk moeten zijn

  • Attach files
  • +6